Στις σελίδες μας θα βρείτε πληροφορίες για τα Υπερηχογραφήματα, τον Έλεγχο Οστεοπόρωσης και τους Υπερήχους Doppler καθώς επίσης και Μεταφορά Όρων της Αγγλικής Υπερηχοτομογραφίας στην Ελληνική Γλώσσα.

 

Η Ακοομετρία με λίγα λόγια Maria Lyra
Οδηγίες για την ασφάλεια και τον ποιοτικό έλεγχο των laser Maria Lyra, 1998
Επιχειρησιακό πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογίας ΕΠΕΤ ΙΙ Maria Lyra, 1998
Enhancement results of In-111-DTPA- Octreotide Therapy by Ultrasound microbubbles Maria Lyra 2006
Quantitative evaluation of Thyroid tissue Maria Lyra 2009
Texture Characterization in Ultasonograms of the Thyroid Gland Maria Lyra 2009
Physics & Instrumentation aspects of Utrasound Medical Imaging Maria Lyra 2004
Ultrasound Physics & Techniques in Medical Imaging
Συστήματα μέτρησης οστικής πυκνότητας με υπέρηχους Maria Lyra
Εύρεση σύστασης οστών με υπερήχους αναφορά σε κατάγματα και οστεοπόρωση Maria Lyra

 

http://www.MedImaging.gr/diagimaging

Επιστροφή στην αρχική σελίδα